Dom Opieki Pokoje Seniora Niemodlin
Dom Opieki
Pokoje Seniora Niemodlin

ERJOT HD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Niemodlinie, Aleja Wolności1, powstała w 2012 roku. Obecnie prowadzi i sprawuje zarząd nad Domem Opieki „Pokoje Seniora” – placówką świadczącą usługi całodobowej opieki dla osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających opieki.

Dom Opieki „Pokoje Seniora” jest to nowo utworzona placówka, usytuowana w centrum Niemodlina, której celem jest świadczenie usług całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku i przewlekle chorymi. Ośrodek wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt.

Zmodernizowany w 2017 roku budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Obiekt posiada podjazd przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się pokój kąpielowy z wanną dla osób niepełnosprawnych, pokój do rehabilitacji i ćwiczeń, sala ogólna - pełniąca rolę czytelni oraz miejsca spędzania czasu wolnego.

Dom Opieki „Pokoje Seniora” to obiekt kameralny, o wysokim standardzie użytkowania, jego powierzchnia wynosi 560 m2. Cały budynek funkcjonuje w systemie nowoczesnej instalacji wentylacyjnej i grzewczej, co ma pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Obiekt posiada instalację sygnalizacji alarmu pożaru z powiadamianiem (SAP), umożliwiającą wykrycie pożaru w początkowej jego fazie, jeszcze przed pojawieniem się otwartego ognia. Dzięki temu można szybko i precyzyjnie zlokalizować zagrożenie i miejsca jego powstania, wykonać ewakuację osób w budynku, powiadomić o niebezpieczeństwie najbliższe otoczenie, a przez system monitoringu pożarowego, państwową straż pożarną. Budynek ogrzewany jest gazem z kotłowni znajdującej się w niezależnym pomieszczeniu.

ERJOT HD Sp. z o.o. , 49-100 Niemodlin Al. Wolności 1
tel.: 77 545 90 22  /  48 798 21 38 44
e-mail: biuro@pokoje-niemodlin.com
www.pokoje-seniora.com