Dom Opieki Pokoje Seniora Niemodlin
Dom Opieki
Pokoje Seniora Niemodlin

ERJOT HD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Niemodlinie, Aleja Wolności, powstała w 2012 roku. Obecnie prowadzi i sprawuje zarząd nad Domem Opieki „Pokoje Seniora” – placówka świadcząca usługi całodobowej opieki dla osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających opieki.

Dom Opieki „Pokoje Seniora” jest to nowo utworzona placówka, usytuowana w centrum Niemodlina, której celem jest świadczenie usług całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku i przewlekle chorymi. Ośrodek wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt.

Zmodernizowany w 2017 roku budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Obiekt posiada windę, podjazd przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się pokoje kąpielowe przystosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych, pokój do rehabilitacji i ćwiczeń, sala ogólna - pełniąca rolę czytelni oraz miejsca spędzania czasu wolnego,sala telewizyjna. Dodatkowo każdy pokój jest wyposażony w telewizor i ma dostęp do wi-fi i zaawansowany system powiadamiania opiekuna (elektroniczny).

Dom Opieki „Pokoje Seniora” to obiekt o wysokim standardzie użytkowania, jego powierzchnia wynosi 750 m2. Cały budynek funkcjonuje w systemie nowoczesnej instalacji wentylacyjnej i grzewczej, co ma pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Obiekt posiada instalację sygnalizacji alarmu pożaru z powiadamianiem (SAP), umożliwiające wykrycie pożaru w początkowej jego fazie, jeszcze przed pojawieniem się otwartego ognia. Dzięki temu można szybko i precyzyjnie zlokalizoważ zagrożenie i miejsca jego powstania, wykonaż ewakuację osób w budynku, powiadomić o niebezpieczeństwie najbliższe otoczenie, a przez system monitoringu pożarowego, państwową straż pożarną. Budynek ogrzewany jest gazem z kotłowni znajdującej się w niezależnym pomieszczeniu. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnetrzny zwiększający bezpieczeństwo pensjonariuszy, pralnię z suszarnią dla potrzeb pensjonariuszy.

Dzięki naszej lokalizacji mamy dostep do zaprzyjaźnionej apteki oraz przychodni. W pobliżu ośrodka znajduje się miejski park, zamek (z możliwością zwiedzania), restauracja z słynącym na całą Polskę karpiem po niemodlińsku, pizzerie.

Zatrudniamy wykwalifikowany i doświadczony personel, zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską oraz miłą domową atmosferę. Mamy także opiekę duchową (z woli pensjonariuszy) - w formie odwiedzin osoby duchownej, wspólnych modlitw, przyjmowania komunii, spowiedzi, itp. Organizujemy wycieczki dla pensjonariuszy dostosowane do ich potrzeb i możliwości.


ERJOT HD Sp. z o.o. , 49-100 Niemodlin Al. Wolności 1
tel.: 77 545 90 22  /  48 798 21 38 44
e-mail: biuro@pokoje-niemodlin.com/biuroniemodlin@gmail.com
www.pokoje-seniora.com